Fast elpris

Fast Elpris passar dig som vill ha koll på dina elkostnader. Fast elpris kan tecknas på anläggningar som ligger inom elområde 1-3. Om du bor i Ale Els nätområde tillhör du elområde 3. Mer information om Sveriges elområden finns på www.svk.se.

Fast Elpris finns i avtalslängderna 1 år och 3 år. Om du väljer Fast elpris får du samma elpris under hela avtalsperioden, den fasta månadsavgiften är 25 kr. I god tid innan avtalet löper ut får du ett brev från oss där vi meddelar att det är dags att förnya ditt Fasta elavtal. Gör du inte det får du automatiskt Rörligt elpris när det fasta avtalet löper ut. Läs mer om Fast Elpris i Ale Els Särskilda avtalsvillkor.

Teckna elavtal