Fast elpris

Fast elpris skyddar dig mot pristoppar som kan uppstå när elpriset ligger högt, vilket kan bero på flera olika faktorer. Detta elavtal passar dig som vill ha största möjliga koll på dina kostnader – oavsett hur elpriset utvecklas har du alltid samma pris per kWh under avtalsperioden.

Du kan antingen välja att binda upp dig på ett eller tre år – beroende på vad som passar just dig! Den fasta månadsavgiften är 25 kr. Innan ditt fasta elavtal löper ut kommer du i god tid att få ett brev från oss där vi meddelar att det är dags att förnya ditt fasta elavtal. Gör du inte det får du automatiskt rörligt elpris när det fasta avtalet löper ut. Läs mer om fast elpris i Ale Els Särskilda avtalsvillkor.

Teckna elavtal