Nyckelfärdiga solcellspaket

Har du funderat på att tillverka egen el?
Ale El rekommenderar Elkontakten i Ale för komplett installerade solcellspaket!

Är du också nyfiken på solceller?

Elkontakten i Ale erbjuder solpaneler inklusive installation i Göteborg med omnejd.

Solel

Så här går det till

  • Välj önskad storlek på solcellspaket.
  • Kontrollera med din kommun om det krävs bygglov.
  • Solcellssystem skall kopplas in av en behörig elinstallatör och du måste också anmäla till ditt elnätsföretag att du avser installera en solcellsanläggning.
  • För att kunna sälja din överskottsel måste din befintliga elmätare bytas ut, detta görs av ditt elnätsföretag.
  • När anmälan om solcellsproduktion är godkänd får du ett anläggnings-id av ditt elnätsföretag som du ska uppge till det elhandelsföretag som du avser sälja din överskottsel till.
  • Nu är du igång och producerar din egen el. Ett positivt kretslopp för både dig och miljön!
  • Ladda ner broschyren Vind- solel från Elsäkerhetsverket 
  • För ytterligare information kontakta Elkontakten i Ale (Niklas): 072-304 30 13

 

Klicka på bilden för att se hur sol blir till el

SolEl