Elens ursprung

och miljöpåverkan

Ale El Elhandels elförsäljning i Sverige 2018

Diagrammet visar elens ursprung för vår samlade elförsäljning under 2018.

 

Vår elförsäljning är till 100 % spårbar med ursprungsgarantier till förnybara energikällor – inget kommer från fossila energikällor.

Den el Ale El Elhandel sålde 2018 medförde under produktionsfasen utsläpp av 0,0003 g koldioxid och 0,000 g kärnbränsleavfall per kWh. Vår ursprungsmärkning grundas till 100% på ursprungsgarantier.