Strömavbrott Ryd, Vårkullen, Kroksmosse och Holken

Trädpåfall i Ryd och reparationsarbetet beräknas pågå fram till ca kl. 19:30.