Strömavbrott Älvängen mot Kilanda samt Älebräcke

15-01-10  Avbrott från kl 17:27 felsökning pågår

Felet avhjälpt 18:45