Skinnbo 2013-08-19

Tid 06:30 För närvarande har vi avbrott för 3 kunder i Skinnbo

Transformator har gått sönder, reparation (byte av transformator) kommer att ske under förmiddagen

Tid 10:50 Transformator utbytt spänning åter till samtliga (3 kunder)