Planerat Strömavbrott

Publicerad: 27 oktober, 2011

P.g.a. inkoppling av ny transformatorstation är vi tvungna att avbryta spänningsleveransen till delar av Kollanda.

Tisdagen den 1 nov. klockan 14:00-ca16:00

Frågor angående detta strömavbrott besvaras på

Tel. 0303 – 332400