Planerat Strömavbrott Torsdagen den 29 sept. klockan 10:00-ca13:00

Strömavbrott
Berörda områden: Torp, Röbacka, Bräcke, Ölanda Minkfarm samt angränsande områden.

På grund av stolpbyte på vår 10 kV-ledning är vi tvungna att avbryta spänningsleveransen till Er fastighet

Torsdagen den 29 sept. klockan 10:00-ca13:00

Ledningarna ska betraktas som spänningsförande under avbrottet

Frågor angående detta strömavbrott besvaras på
Tel. 0303 – 332400
Med vänliga hälsningar
Ale elförening/Drift