Avbrott Nol 2012-05-10

Publicerad: 11 maj, 2012

Delar av Nol blev strömlösa den 10/5 klockan 21:00

Detta på grund av ett högspänningsfel.

Flertalet kunder hade spänningen åter 21:45

En del kunder matade via reservaggregat

Reparation klar, samtliga kunder normal spänning ca 10:45 den 11/5