Planerat strömavbrott i Hallbacken,Susetorpet,Killingsås Torsdagen 22/9 kl. 10,00- ca:13,00 Fredagen 23/9 kl. 10,00-ca:14,00

Publicerad: 21 september, 2011

På grund av stolpbyte gör vi ett planerat strömavbrott i Hallbacken,Susetorpet,Killingsås Torsdagen 22/9 kl. 10,00- ca:13,00 Fredagen 23/9 kl. 10,00-ca:14,00 Ledningar skall betraktas som spänningsförande även under avbrott

Frågor angående detta strömavbrott besvaras på Tel. 0303 – 332400
Med vänliga hälsningar
Ale elförening/Drift