2015-01-21 kl.12.00 Störning i Elnätet

Publicerad: 21 januari, 2015

2015-01-21 kl.12.00 Störning i Elnätet.

En kort spänningssänkning märktes i elnätet hos Ale El.Det berodde på fel i överliggande nät.