2015-01-12 Strömavbrott Kollanda, Hultasjön och Hällebäckahult

2015-01-12 kl 06:32 Kollanda, Hultasjön och Hällebäckahult utan spänning. Felsökning pågår.

Kl 08:23 samtliga har spänning.