2015-01-10 Delar av Nödinge spänningslöst

2015-01-10 Kl 22:40 Sänningslöst i delar av Nödinge. Felsökning pågår.

2015-01-11 kl 02:00 De flesta har spänning arbete pågår

kl 02:20 Samtliga har spänning