15-01-12 Strömavbrott Snäckebäcken

150112 kl.16.30

Kort strömavbrott när vi går över från reservkraft till ordinarie matning i snäckebäcken.