15-01-11 Skepplanda strömavbrott

Kl 0:33 Sålanda, Billingsdal, Skogstorp,Heden, Uddetorp utan spänning. Avbränd högspänningsledning. Reparationsarbete pågår.

kl 12:22 Samtliga har spänning.