130411 Strömavbrott Älvängen

130411 Kl:13.57 till ca:14:05

Strömavbrottet berodde på fel på en 10kv kabel.

Efter omkoppling fick samtliga kunder tillbaka spänningen Ca: kl.14:05