Läs den senaste informationen om elstödet som betalas ut i februari

Nu finns mer information om elstödet till elanvändare i elområde 3 och 4 som ska betalas ut i februari. Läs mer här nedan:
  • Utbetalningen kommer att hanteras av Försäkringskassan i samarbete med Swedbank.
  • Försäkringskassan rekommenderar att du som ska få ta del av elstödet ska anmäla ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister senast den 13 februari, för att utbetalningen ska bli så snabb och smidig som möjligt.
  • Är du redan kund hos Swedbank? Då bör du också kontrollera att du har ett konto i kontoregistret. På Försäkringskassans hemsida hittar du mer information och länkar till bland annat Swedbanks kontoregister.
  • Om det inte finns något konto i Swedbanks kontoregister kommer Försäkringskassan kolla om det finns ett bankkonto registrerat hos dem eller hos Pensionsmyndigheten och därefter betala elstödet dit. Om inget konto finns registrerat någonstans kommer de att skicka ut en betalningsavi som är kostnadsfri att lösa in.
  • Försäkringskassan kommer att börja betala ut stödet den 20 februari.
  • Stödet kommer att betalas ut till privatpersoner i elområde 3 och 4 för perioden oktober 2021–september 2022.
  • För att ta del av stödet behöver du ha stått på elnätsavtalet den 17 november 2022 och bo inom elområde 3 och 4.

Försäkringskassan och banken tydliggör att de inte kommer att kontakta dig för att be dig lämna kontouppgifter eller logga in någonstans. De varnar för bedrägeriförsök under utbetalningsperioden och ber dig vara uppmärksam.

För mer information – gå in på svk.se, Swedbank eller Försäkringskassans hemsida.

Klicka här för att se SVT Nyheters film om Elpriset: ”Hur ska man göra om man vill ha pengarna snabbt?”

Läs mer om ett eventuellt högkostnadsskydd på regeringens hemsida

Sverige har historiskt höga elpriser vilket skapar stor oro för de ekonomiska konsekvenserna för både företag och hushåll.

I media gör de politiska partierna sak av att föreslå hur mycket pengar de ska lägga på kommande kompensationer som även kallats högkostnadsskydd.

Hur det ska utformas och i vilka nivåer det kommer att landa i är ännu inte klart och vi på Ale El kan inte besvara frågor kring det i dagsläget. Vi hänvisar till regeringens hemsida där aktuella förslag och beslut publiceras.

Klicka här för att komma direkt till regeringens hemsida.

Elpriskompensationen – vad behöver du veta?

Med anledning av de höga elpriserna har regeringen beslutat att hushållskunder med en förbrukning från 700 kWh ska kompenseras via sina elnätsbolag. Det avser månaderna december 2021 samt januari och februari 2022.

Har du Ale El som ditt elnätsbolag? Se vad som gäller för dig.

Elpriskompensationen avser månaderna december 2021 samt januari och februari 2022.
Regeringen har även föreslagit en modifierad kompensation avseende mars månad, något som ännu inte är beslutat.

Läs mer om elpriskompensationen

Under januari månad kom regeringen med förslaget om en elpriskompensation som ska betalas ut till hushållskunder på grund av de höga elpriserna. Förbrukningsspann mellan 700–2000 kWh under månaderna december 2021, januari 2022 och februari 2022 ligger till grund för den kompensation som beräknas. Den lägsta ersättningen ligger på 100 kronor per månad medan den maximala ersättningen ligger på 2000 kronor per månad.

Vill du veta mer och se hur mycket du ska få tillbaka? Klicka här!

Du behöver inte ansöka om elpriskompensationen – utan den kommer att betalas ut automatiskt.
Det är elnätsbolagen som kommer att hantera elpriskompensationen, som kommer att nå omkring 2 miljoner hushåll. Elpriskompensationen kommer ske genom avdrag på fakturan i normalfallet. Detta kommer ske med start för de fakturor vi skickar ut i maj månad. Kompensationen för mars månad finns ännu ingen tidplan för, vi väntar på mer information från regeringen.

Fortsatta oklarheter kring regeringens beslut kring elpriskompensation

Det är högt kundtryck hos elbolagen i Sverige på grund av de höga elpriserna.
Förra veckan, onsdagen den 12/1, gick regeringen ut med att det skulle betalas ut elpriskompensation till hushållen.

Det råder fortsatta oklarheter kring bland annat hur stor summa som kommer att betalas ut till kunder, vilka som ska få ta del av ersättningen och när i tiden som utbetalningarna kommer att ske. Det är regeringen som kommer att ta beslut om detta och det finns ännu så länge bara ett par olika förslag om hur elpriskompensationen kommer att hanteras.

Regeringen har bland annat uttryckt att de vill att elnätsföretagen ska hantera administrationen av utbetalningen trots att det inte avser elnätsavgifter utan elhandelsavgifter.

Elbranschen, inklusive Ale El, väntar på besked från regeringen och vet i dagsläget inte mer.

Regeringen idag 12/1: elpriskompensation till hushållen

Idag, onsdagen den 12/1, gick regeringen ut med att 6 miljarder kronor ska betalas ut som elpriskompensation till hushållen.
Detta på grund av de rådande höga elpriserna i landet.

Enligt regeringens pressmeddelande ska elpriskompensationen ske för tre månader (december, januari och februari) och baseras på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad. Kompensationen betalas ut till hushåll som förbrukar över 2000 kWh per månad.

Vi på Ale El har ingen vidare information utan hänvisar till regeringen,
och vi avvaktar konkret vad som ska gälla och vad förslaget slutligen landar i.
Du kan gå in och läsa mer i deras pressmeddelande genom att klicka här!

Enligt regeringen kommer medlen betalas ut till de hushåll som har höga elräkningar utan att de behöver ansöka om det.