På gång i elnätet (v 34-35)

Elnätet för kraften hem till dig. Ett tillförlitligt elnät kräver löpande underhåll för att fortsätta vara drift- och vädersäkert. Här nedan hittar du några av de projekt som är på gång just nu. Berörda kunder informeras löpande. Du hittar även information om aktuella, planera och avklarade avbrott i vår app och på vår hemsida aleel.se.

Surte, vi arbetar med att förstärka elnätet på Nordgärdesvägen. Det innebär ett planerat avbrott den 25 augusti från kl. 9 till ca 12. En lapp med information har satts upp på entrédörrarna till de berörda lägenhetshusen.

Bohus, denna vecka ersätter vi en trasig markkabel vid slutet av Björkvägen. Vi passar även på att förstärka elnätet.

Alafors, ett arbete påbörjas i nästa vecka med att förstärka elnätet längs med Furuvägen och kommer att pågå i ca 3 veckor.

Hela Ale, vi jobbar löpande under året med att besiktiga Ale Els elnät

 

Hur fungerar kabelutsättning?

Ska du gräva på tomten eller har du bara funderat på vad en kabelutsättning innebär?
Här nedan hittar du svar på några vanliga frågor:

Vad innebär en kabelutsättning?

Det innebär att vi som elnätsbolag åker ut och markerar var våra kablar ligger i det område där du exempelvis ska gräva, borra eller spetta. Kabelutsättningen är i regel kostnadsfri.

Hur anmäler jag en kabelutsättning?

Det gör du genom att skapa ett konto på den kostnadsfria tjänsten Ledningskollen.se. Du får då svar från alla aktörer som kan ha ledningar i ditt område.

Hur gör jag en anmälan på Ledningskollen.se?

Du skapar först ett konto, loggar in och därefter kan du välja ärendetyp och fylla i dina uppgifter i olika steg. Du markerar själv var på din tomt som du tänker gräva.

När behöver jag anmäla en kabelutsättning?

Vi har 10 arbetsdagar på oss från ditt anmälningsdatum på Ledningskollen.se till att vi åker ut för att utföra arbetet. Är du ute i god tid och väljer ett datum längre fram i tiden så markerar vi ut kablarna i regel en vecka innan du ska utföra ditt arbete. När din kabelutsättning väl är klar kommer du som kund att bli kontaktad av oss. Då har du själv möjlighet att dokumentera utsättningen för egen del, eftersom det bara är första utsättningen som är kostnadsfri.

För mer information – gå in på aleel.se eller hör av dig till vår kundservice.

 

I februari 2023 justeras elnätsavgifterna

Från och med den 1 februari 2023 kommer elnätsavgifterna att justeras för dig som bor inom Ale Els elnät.
Ett flertal faktorer påverkar din elnätsavgift, kraftigt ökade kostnader från regionnät tillsammans med högre kostnader för material och annat.

För dig som bor i lägenhet blir höjningen runt 15 kronor extra i månaden.
Bor du i villa blir höjningen runt 80 kronor i månaden.

Läs mer genom att klicka här!

På gång i elnätet september månad

Den kommande månaden kommer vi som vanligt ha flera energifyllda projekt i omlopp. Ale El är mitt uppe i rekordstora investeringar där vi bland annat löpande drift- och vädersäkrar elnätet. Du kan läsa mer om vad som är på gång här nedan:

 • Sannum, där vi denna vecka återupptar lågspänningsarbetet som påbörjades under juni månad. Vi arbetar med att förstärka lågspänningsnätet genom att gräva ner kablar i marken. Projektet pågår till ungefär mitten av september. Berörda kunder meddelas löpande.
 • Bohus, där vi under vecka 35 avslutade arbetet med att stärka upp lågspänningsnätet runt Pilvägen, Aspvägen, Spireagränd och Videgränd.
 • Öster om Lödöse, där vi kommande veckor kommer att förstärka lågspänningsnätet genom att gräva ner kablar i marken i området Backa. Berörda kunder meddelas löpande.
 • Nödinge, där vi förbereder för utbyggnad av lågspänningsnätet i området Rydet.
  Arbetet kommer att pågå ca en vecka.
 • Alafors, där ett större arbete kommer påbörjas runt v 38 för att byta ut gamla nedgrävda högspänningskablar från kommunhuset till Ahlafors Fria Skola.
  Projektet kommer att pågå ett antal veckor och information till boende kommer meddelas löpande.
 • Hela Ale, där vi fortsätter att besiktiga elnätet löpande.

För att få information om aktuella, planerade och avklarade avbrott, klicka här eller ladda ner vår app.

Historisk händelse – ny mottagningsstation i drift

I början av april månad så förstärktes redundansen och kapaciteten för framtiden i Ale, genom att en ny mottagningsstation togs i drift inom Ale Els elnät.

I förra veckan hade vi en invigning där både Ale Els personal, styrelse och externa samarbetspartners medverkade. Läs artikeln i Alekuriren genom att klicka här!

På gång i elnätet v 42 och framåt

De kommande veckorna kommer vi som vanligt att ha flera energifyllda projekt i omlopp. Ale El är mitt uppe i rekordstora investeringar där vi bland annat löpande drift- och vädersäkrar elnätet. Du kan läsa mer om vad som är på gång här nedan:

 • Bohus, där det just nu pågår ett större grävarbete för att gräva ner kablar i marken, från Ale Els nya mottagningsstation ner mot Bohus centrum. Arbetet utförs längs med Källarliden och kommer att fortsätta fram till december månad 2021. Skyltar och trafikljus finns på plats och vi ber er att visa hänsyn till de som arbetar på plats längs med den trafikerade vägen.
 • Kilanda, där vi fortsätter att rasera stolpar längs med Kilandalinjen – ett löpande projekt som kommer att pågå under hösten. Vi har tidigare utfört arbete för att drift- och vädersäkra elnätet genom att gräva ner kablar i marken.

För att se aktuella, planerade och avklarade avbrott – se vår avbrottskarta på aleel.se eller ladda ner vår app.

Grävarbete i Bohus fram till december

Just nu pågår ett större grävarbete i Bohus för att gräva ner kablar i marken, från Ale Els nya mottagningsstation ner mot Bohus centrum.

Arbetet utförs längs med Källarliden och kommer att fortsätta fram till december månad 2021. Skyltar och trafikljus finns på plats och vi ber er att visa hänsyn till de som arbetar på plats längs med den trafikerade vägen. Vi vill även passa på att tacka våra kunder för ert tålamod och förståelse.

Arbetet är en del i det stora projektet för att färdigställa Ale Els nya mottagningsstation i Bohus. Skulle du ha några frågor om projektet, hör av dig till Josefin på vår Planering- och projekteringsavdelning.

 • E-post: josefin.oleryd@aleel.se
 • Telefon: 0303-33 24 11

På gång i elnätet v 37 och framåt

Kommande veckor har vi som vanligt flera energifyllda projekt i omlopp. Du kan läsa mer om vad som är på gång här nedan:

 • Kilanda, där vi kommer att rasera stolpar längs med Kilandalinjen och även andra områden. Vi har tidigare utfört arbete för att drift- och vädersäkra elnätet genom att gräva ner kablar i marken.
 • Kilanda, där vi även kommer att utföra ett transformatorstationsbyte samt gräva ner kablar i marken med start v 38. Detta är ett förberedande arbete för det stora projektet längs Sannumslinjen.
 • Älvängen, där vi kommer att byta ut totalt 28 elskåp. Arbetet kommer att fortsätta fram till v 37. Under arbetets gång kommer vi att ha ett flertal planerade avbrott, berörda kunder meddelas löpande.
 • Alvhem, där vi kommer att byta ut en transformatorstation i Ramstorp.
 • Hela Ale, där vi kommer att utföra stolpbyten i högspänningledningar i delar av Ale.

För att se aktuella, planerade och avklarade avbrott – se vår avbrottskarta på aleel.se genom att klicka här eller ladda ner vår app.

Frekvensstörning på stamnätet

Kl 12.04 idag den 2 september inträffade en frekvensstörning på stamnätet som Svenska kraftnät äger och driver, vilket påverkar hela Sveriges elnät. Frekvensstörningen kan påverka känslig utrustning, exempelvis vissa industrier.

Drönaruppflygning för delar av Ale Els personal!

Igår genomförde delar av Ale Els personal det sista testet för att bli godkända att flyga med drönare.

Det kommer framåt vara ett bra komplement vid besiktning av elledningar för att fånga vinklar som personalen inte ser från marken.

Om du ser en drönare i fält tillsammans med personal från Ale El så är vi ute och besiktigar elledningar i området. Det kan vara bra att veta att vi aldrig filmar eller fotograferar någon – utan det är enbart elledningarna som är av intresse.