72 timmar

Alla ska vara så pass förberedda att vi klarar tre dygn, det vill säga 72 timmar, utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Vi förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att ordna värme och informationsinhämtning.

Vilka förberedelser har du hemma?

Se vår film 72 timmar.
Lärorikt om vad du behöver ha hemma om viktiga samhällsfunktioner ligger nere i tre dygn.