Ale El Ekonomisk förening

Ale El-förening Ek. För. heter nu Ale El Ekonomisk förening.

Vid årsstämman den 29 april 2015 fastställdes nya stadgar.
I huvudsak så handlar det om att företaget byter legalt namn till Ale El Ekonomisk förening samt att samtliga elnätskunder nu ges möjlighet att bli medlemmar.
Öppningen för medlemskapet gör att föreningsformen nu  är kooperativ, vilket bland annat underlättar för framtida möjligheter till återbäring.

Stadgeändringarna innebär ingen förändring vad gäller varumärket Ale El.
Ale El är fortsatt det gemensamma varumärket för moderbolaget Ale El Ekonomisk förening (elnät) och dess dotterbolag Ale El Elhandel AB (elförsäljning).

Bli medlem här.