VD kommenterar Svenskt Kvalitetsindex mätning om kundnöjdhet

Enligt Svenskt Kvalitetsindex, publicering 17 december 2012, är Ale El det elbolag i Västsverige som har de nöjdaste elhandelskunderna. I hela Sverige ligger Ale El topp tre i kundnöjdhet.
Detta förtroende styrker oss i vår uppfattning om hur viktigt det är att alltid ha konsumentperspektivet som högsta prioritet.
Personligen vill jag rikta ett stort tack till våra elhandelskunder för det förtroende som visats samt till mina medarbetare som gör det möjligt. Nu kavlar vi på Ale El upp ärmarna för att bli ännu bättre!

Stefan Brandt

VD Ale El