Välkommen på Kundkväll!

17 november Kl 18-20 Lunnavägen 2, Alafors
Vi berättar om:
-Elmarknaden nu och i framtiden
-Tillväxten i Ale kommun
-Att vara medlem i Ale El
-Mikroproduktion

Vi bjuder på kaffe och fralla.
Anmäl dig senast den 14 november på
info@aleel.se eller på telefon 0303-33 24 00