Välkommen på Föreningsstämma 2016

Välkommen till Ale El Ekonomisk förenings Föreningsstämma 2016 med stadgeenliga ärenden och seminarium!

  • När: 20 april kl. 18.00
  • Var: Ale Kulturrum, Musiksalen (gamla Ale Gymnasium)
  • Hur: Stämman avslutas med förtäring. För planering önskas anmälan om deltagande senast 13 april.

Ring växeln, 0303-33 24 00, eller maila till info@aleel.se