Vägbelysning i Alafors

Delar av Alafors vägbelysning är ur funktion pga. av kabelskador. Vi har ansökt om tillstånd att få gräva upp vägen på ett flertal ställen och inväntar tillstånd ifrån Trafikverket.

Vi gör vad vi kan för att påskynda processen.