Vad händer på elmarknaden

De senaste dagarnas kalla väder i kombination med svikande kärnkraftsproduktion driver upp elpriserna i Norden.

Med dygnsmedeltemperaturer uppemot 12 grader kallare än normalt och med endast sex av tio svenska kärnkraftsreaktorer i drift har både det rörliga- och fastelpriset stigit kraftigt under de senaste dagarna.

”Tittar vi på det rörliga elpriset så har det stigit med hela 61% jämfört med förra veckans genomsnittliga inköpspris. Motsvarande prisuppgång för det fasta elpriset är7% om vi tittar på ett 6-månaderskontrakt. Den rådande kylan ser dock ut att mattas av något under slutet på nästa vecka och med välfyllda vattenmagasin innebär det förhoppningsvis att elpriserna faller tillbaka lite igen” säger Malin Flysjö marknadschef på Ale El.