Svenskt Kvalitetsindex december 2015

Svenskt Kvalitetsindex december 2015: Ale El är det elbolag i Västsverige som har nöjdast elhandelskunder. Ale El fick även utmärkelsen – Bästa service – hos Sveriges elhandelskunder.

Ale El har återigen lyckats hålla toppnivån i kundnöjdhet hos Sveriges elhandelskunder. I Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning för privatmarknad 2015 utsågs Ale El till det elbolag som har nöjdast elhandelskunder i Västsverige och tredje nöjdast i landet. Av alla elhandelsbolag i Sverige fick Ale El även utmärkelsen bästa service.

Vi är fantastiskt glada för att vår kundstrategi håller långsiktigt. Vi bestämde oss redan från början när vi startade elhandel inom Ale El hösten 2011, att fokusera på att våra kunder ska uppskatta Ale Els pris- och servicenivå. Det är en av anledningarna till varför vi valt bort de dyra anvisningspriserna, vilket vi anser skadar förtroendet för branschen. Vi är också glada för att vi lyckats bibehålla en topposition under de fyra senaste åren vi deltagit i Svenskt Kvalitetsindex mätningar om kundnöjdhet. Att vara det elbolag som elhandelskunderna anser ha den bästa servicen av alla i landet har ett särskilt stort värde för oss.