Svenskt Kvalitetsindex 2012

”Ale El som för första gången deltar i mätningen tillhör också toppen i kundnöjdhet. Av samtliga aktörer är det Ale Els kunder som upplever sig få den bästa servicen.”

Totalt sett får Ale El högsta betyg i Västsverige och tredje högsta betyg i Sverige.

I SKI kund mäts och analyseras ett stort antal aspekter kring kundrelationen till aktörer inom elhandel, elnät och fjärrvärme. Studien görs med hjälp av en statistisk modell som möjliggör analys av orsakerna till kundernas bedömning, liksom till hur lojala kunderna är mot sina företag. Som bakgrund mäts image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet och prisvärdhet.

Intervjuerna har genomförts via telefon under perioden 23 oktober – 2 december 2012 av EVRY.

Totalt genomfördes 15 150 intervjuer.