Sök sponsring för våren 2014.

Ale Els sponsring riktar sig till registrerade föreningar i Ale Kommun och främst till barn- och ungdomsverksamhet inom idrott och kultur.
Ansökan görs direkt på Ale Els hemsida. Vi tar emot komplett ifyllda ansökningar fram till senast 31 Mars för utdelning i April.
www.aleel.se/sponsring/
Ale El sponsring