SKI 2014

Nu är Svensk Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning för 2014 klar och vi kan glädjande konstatera att vi ligger kvar på samma höga nivå som förra året.
Återigen tusen tack för förtroendet!ski 2014