Senaste Nöjd Kund-undersökningen: Ale El lyfter från 82 % till 88 % – VD kommentar.

Stefan Brandt

Ale El deltar i två olika Nöjd Kund-undersökningar. Den ena är en undersökning som genomförs av IMA Marknadsutveckling för elbolag i Västsverige och mäter varje kvartal, där resultatet är rullande fyra kvartal. Den senaste mätningen genomfördes under oktober månad och de rullande 4-kvartalsresultaten visar en ökning från 82 % kundnöjdhet till 88 %. 95 % av kunderna tycker att Ale El har hög leveranssäkerhet. 94 % tycker att man blir väl omhändertagen och väl bemött av kundtjänst.

Den andra undersökningen är riksomfattande och genomförs årligen av Svenskt Kvalitetsindex. Den senaste undersökningen har pågått från slutet av oktober till den 25 november. Vid förra årets undersökning blev Ale El utnämnd till det elbolag som har nöjdast kunder i Västsverige, topp tre i Sverige samt utsågs till det elbolag som har bäst kundservice av alla.

Att vara med och få ta del av kundernas åsikter är oerhört viktigt för oss. Därför är det viktigt att kontinuerligt ta del av vad våra kunder tycker om oss, vad vi kan förbättra och göra annorlunda. Vi jobbar stenhårt med att ta hand om resultaten för att alltid sträva mot att utvecklas.

Jag är förstås jätteglad över det fantastiska resultat som vi fick från den Västsvenska undersökningen. Det måste i det närmaste vara ett unikt högt resultat för att vara elbranschen. Vi har åtminstone tagit ett steg till mot vår vision: ”Med kundupplevd Närhet, Trygghet och Enkelhet ska Ale El ha Sveriges nöjdaste elkunder”.

Nu väntar vi med spänning på resultatet från Svensk Kvalitetsindex. Där tillfrågas även våra kunder från hela Sverige.

Hälsar vänligen
Stefan Brandt