Öppettider kring Nationaldagen, 6 juni

Tisdagen den 5 Juni har vi öppet 07:00-12.00

Onsdagen den 6 juni Sveriges nationaldag har vi stängt

 

VD kommenterar verksamhetsåret 2011

Som vd i Ale El ser jag tillbaka på 2011 med stor glädje. Allt fler nöjda kunder, uppstart av elhandel, nytt varumärke och engagerad personal är några av de faktorer som gjorde 2011 till ett minnesvärt år i Ale Els historia.

Redan i förra årsredovisningen kunde jag i min kommentar konstatera att Ale El låg högt i Nöjd Kund Index (NKI). Trenden hade under en period varit vikande och vi såg det som en viktig uppgift att vända den tillbaka uppåt. Nu kan jag konstatera att vi lyckats, från slutet av 2011 låg vi högst av de elbolag i Västsverige som vi jämförs med och långt över Sverigesnittet. Det är en mycket glädjande utveckling som säger oss att vi ligger helt rätt i våra värderingar – Nära, Tryggt och Enkelt.

Det är med stor ödmjukhet och glädje som jag kan summera elhandelsstarten som något av en succé. Från uppstarten i september och fram till årsskiftet 2011-2012 nådde vi mer än dubbla målet, räknat i antal kunder. Extra glädjande var att vi fick överraskande många företag som elhandelskunder.

2011 var mitt första kalenderår i Ale El. När jag tittar tillbaka ser jag att det inte är samma elbolag nu, som när jag började i oktober 2010. Det har runnit mycket vatten under broarna sedan dess och jag uppfattar att både styrelse och personal är överens med mig om att företaget har utvecklats i en positiv riktning. Med uppstart av elhandelsverksamheten och ett nytt gemensamt varumärke för elnät och elhandel är vi på väg dit vi vill, att vara Ales kompletta elleverantör. Våra förutsättningar att få bli det naturliga och självklara valet är goda.

Att skapa ett helt nytt varumärke kräver stora mått av kreativitet. Jag kan med tillfredställelse konstatera att Ale Els personal med stort engagemang deltagit i marknadsföringen och arbetet med att ta fram en ny logotype. Jag ser det som extra värdefullt och roligt när idéer som blir till verklighet kommer från verksamheten.

2011 var också det första hela året för oss att ha fullt driftansvar för det under 2010 förvärvade överliggande 20kV-nätet. Den utarbetade risk- och sårbarhetsanalysen tillsammans med erfarenhet från några driftstörningar under året, har gett oss ett bra verktyg för att kunna analysera och genomföra åtgärder i elnätet.

Vissa avbrott har legat utanför vår kontroll, speciellt i Älvängen där våra kunder vid ett antal tillfällen drabbats av elavbrott på grund av avgrävda kablar. Tyvärr har detta alltför ofta skett utan att vi blivit kontaktade för anvisning om var i marken kablar är placerade. Som motvikt har vi lyckligtvis klarat såväl kallt väder som stormar mycket bra, vilket visar att vi har ett väl underhållet elnät av hög kvalitet.

Miljön är en fråga som blir allt viktigare, både för företag och människor i allmänhet. För oss – som arbetar både med elnät och elhandel – handlar det om att bygga förtroende, både för vårt sätt att arbeta och för våra produkter och tjänster. Miljödiplomeringen i början av 2011 är en både rolig och utmanande plattform att utgå från då miljöarbete i grunden handlar om ett ständigt förbättringsarbete.

Det är både ett stort förtroende och en stor utmaning att få vara en viktig partner i framtidskommunen Ale och dess tillväxt. Vi lägger stort engagemang för att även i framtiden vara en trygg och närvarande partner som klarar utbyggnadsprojekt och förändringar samtidigt som en hög driftsäkerhetsnivå upprätthålls.

 

Framtida utmaningar

Elbranschen och dess konsumenter står inför omfattande utmaningar och nya krav i en nära framtid. Ett exempel är ett förslag om att elnätskunder i Sverige från 2015 inte längre får ha kontakt med sitt elnätsbolag, utan istället hänvisas till respektive elhandelsbolag. Detta kan komma att försvåra tillvaron – både för bolagen och för kunderna – inte minst vid planerade arbeten i elnätet och vid driftstörningar.

Vi på Ale El vill fortsätta att ha goda kundrelationer och genom att vara Aleinvånarnas och Aleföretagens självklara val som en komplett elleverantör (elnät och elhandel) säkerställs att vi även i framtiden blir den lokala kontakten i alla elförsörjningsfrågor. Våra kunder ska känna att Nära, Tryggt och Enkelt är det vi står för. Vår affärsidé handlar inte om vinstmaximering, vi vill i första hand att våra elkunder har en trygg och enkel tillvaro. Vi vill också ha en fortsatt hög driftsäkerhet och servicenivå i kombination med att hålla långsiktigt bra och tillförlitliga priser.

 

Earth hour

 

I lördags den 31 mars deltog vi i Earth hour på uppdrag av Ale Kommun genom att släcka vägljuset på lokalvägar i kommunen. Totalt finns det 5900 ljuspunkter

Vad händer på elmarknaden

De senaste dagarnas kalla väder i kombination med svikande kärnkraftsproduktion driver upp elpriserna i Norden.

Med dygnsmedeltemperaturer uppemot 12 grader kallare än normalt och med endast sex av tio svenska kärnkraftsreaktorer i drift har både det rörliga- och fastelpriset stigit kraftigt under de senaste dagarna.

”Tittar vi på det rörliga elpriset så har det stigit med hela 61% jämfört med förra veckans genomsnittliga inköpspris. Motsvarande prisuppgång för det fasta elpriset är7% om vi tittar på ett 6-månaderskontrakt. Den rådande kylan ser dock ut att mattas av något under slutet på nästa vecka och med välfyllda vattenmagasin innebär det förhoppningsvis att elpriserna faller tillbaka lite igen” säger Malin Flysjö marknadschef på Ale El.

Dörrförsäljare kommer inte ifrån Ale El

De senaste dagarna har en del utav våra kunder fått besök ifrån ett företag som utgett sig för att vara Ale El. Bolaget har försökt att sälja elavtal men vi vill upplysa alla våra kunder om att dessa säljare inte representerar Ale El!

Vid dörrförsäljning gäller Hem och distansförsäljningslagen vilket ger dig som kund 14 dagars ångerrätt.

Kontakta oss gärna på telefonnummer 0303-33 24 00 eller besök oss på Lunnavägen 2 i Alafors om du har frågor eller funderingar!

Prisjustering från 1 januari 2012

Elnätsavgifter
Ale Elförenings styrelse har fattat beslut om justerade elnätsavgifter från och
med 1 januari 2012. Ale Elförening påförs en kostnadsökning på 2,5 % från
stam- och regionnät. Elnätsavgiften består av två delar, en fast och en rörlig.
Prisjusteringen avser endast den fasta delen. Den rörliga överföringsavgiften
per kilowattimme förblir oförändrad enligt 2011 års nivå. Prisjusteringen för
lågspänningsabonnemang 16 A till och med 200 A innebär en höjning av
elnätsavgifterna med i genomsnitt 1,9 %.

Läs mer>>

Välkommen till Ale Torg fredagen den 16/12

Välkommen till Ale Torg fredagen den 16/12 mellan kl 11:30 och 13:00. vi bjuder på Glögg och pepparkakor och svarar på frågor rörande elhandel och elnät.

Lyckad kundkväll

Tisdagen den 22 november bjöd Ale El in till informationskväll på kontoret i Alafors. På agendan stod både befintliga och framtida nätprojekt, omvärldsfaktorer som påverkar elbranschen samt matnyttig information om vad man ska tänka på när man tecknar elavtal. Aktiviteten var välbesökt med nära 50 deltagare.
– Kvällen blev mycket lyckad och vi ser redan fram emot nästa kundkväll som vi planerar till våren säger Stefan Brandt, vd på Ale El.


Informationskväll tisdagen den 22 november

Vi bjuder in alla våra kunder till en informationskväll
Tisdagen den 22 november kl 18.00-19.30

Vi berättar om vad som är på gång inom Ale El, omvärldsfaktorer som påverkar elbranschen och elprisets utveckling.
Vi går igenom vad du ska vara uppmärksam på när du väljer elavtal och hur elpriset är uppbyggt.

Föranmälan gör du senast den 21 november på
e-post info@aleel.se eller telefon 0303-33 24 00.

Vi bjuder på kaffe och fralla.

Hjärtligt välkommen till oss på Lunnavägen 2 i Alafors!

Elområden

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011. Detta står klart efter beslut i EU-kommissionen den 14 april 2010.

Den 14 april 2010 fattade EU-kommissionen beslut om att Svenska Kraftnät måste förändra Sveriges sätt att hantera överföringsbegränsningar i det svenska elnätet. Beslutet är en konsekvens av att den dittills rådande modellen anses diskriminera utländska kunder. Svenska Kraftnät kommer som en följd av det att dela in Sverige i fyra elområden till den nordiska elbörsen med verkan från och med den 1 november 2011.