Ny transformatorstation 20/10kV i Älvängen

Ale El låter uppföra en ny transformatorstation i Älvängen.
Totalentreprenör är Vattenfall Services Nordic.
Anledningen är att det kommer att byggas en lokalväg norrut från Älvängen över den yta som den befintliga transformatorstationen är placerad.
Det nya läget är omedelbart söder om Ale kommuns reningsverk i Älvängen. Den nya transformatorstationen kommer att få ett helt nytt utförande med en byggnad som innesluter alla elektriska komponenter.
Byggnaden är på plats och syns väl från RV45, projektet är planerat att vara klart i slutet på oktober månad.

Älvängen