Kommentar om arbetsrättslig tvist på Ale Elförening

I oktober 2014 enades företagsledningen för Ale Elförening om beslutet att meddela en medarbetare om avsked. En utredning har gjorts som påvisat systematisk, helt eller delvis dubbel tidrapportering hos två arbetsgivare samtidigt. Förutom anställningen hos Ale Elförening tjänstgjorde den anställde också som deltidsbrandman.

En enig företagsledning, som alla tagit del av beslutsunderlaget, ställde sig bakom beslutet med hänvisning till att förtroendet mellan ledning och den anställde var förbrukat.  Avskedet har således ingen som helst koppling till att vederbörande var fackligt engagerad vilket hävdats av Svenska Elektrikerförbundet.

Ärendet kommer under senare delen av 2015 att prövas i Arbetsdomstolen.

Alafors 2014-12-20

Stefan Brandt, vd

 

Kontakt:

Stefan Brandt, vd Ale El, 0303-33 24 00, stefan.brandt@aleel.se

Malin Flysjö, Marknadschef Ale El, 0303-33 24 00, malin.flysjo@aleel.se