Glöm inte av Föreningstämman!

22 maj kl 18 är det dags för Ale Elförenings Föreningstämma
Med stadgeenliga ärenden och seminarium

Ale Gymnasium, TV studion