Elområden

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011. Detta står klart efter beslut i EU-kommissionen den 14 april 2010.

Den 14 april 2010 fattade EU-kommissionen beslut om att Svenska Kraftnät måste förändra Sveriges sätt att hantera överföringsbegränsningar i det svenska elnätet. Beslutet är en konsekvens av att den dittills rådande modellen anses diskriminera utländska kunder. Svenska Kraftnät kommer som en följd av det att dela in Sverige i fyra elområden till den nordiska elbörsen med verkan från och med den 1 november 2011.