Dörrknackare har inget med Ale El att göra

Det har kommit till vår kännedom att ett visst elbolag har representanter som går runt i kommunen och knackar dörr och ber att få se avtalet med oss. Eftersom dessa dörrknackare inte har något uppdrag från Ale El känns det angeläget för oss att informera våra kunder om att det INTE handlar om något samarbete med elbolaget i fråga.

Vi vill också informera om att du inte har någon som helst skyldighet att visa ingångna avtal för utomstående, t ex en dörrknackare. Du är kund och vi är leverantör, de avtal vi tecknar oss emellan är en angelägenhet enbart mellan dig och oss, ingen utomstående har rätt att kräva att få se det. Naturligtvis väljer du ändå själv om du vill visa det eller inte.

Om du har frågor angående ovanstående är du givetvis välkommen att kontakta oss. Kontakta oss också för att anmäla intresse som elhandelskund och frågor gällande ditt elnätavtal. Ring vår växel, tel 0303-33 24 00, så hjälper vi dig till rätta.