Angående vägbelysningsarbeten på Ledetvägen i Alafors

Med anledning av vissa klagomål om nedsläckt vägbelysning på Ledetvägen i Alafors ger vi följande information:
Ale kommun har som ägare av vägbelysningsnätet anlitat en entreprenör för arbetet med vägbelysningen på Ledetvägen i Alafors.
Ale El har således inget åtagande eller ansvar för detta.

Vid frågor angående detta hänvisas till Ale kommun, tel. 0303-33 00 00.