Allierar sig för schysstare elmarknad

Alekuriren v 48 2012

ALAFORS. Ensam är stark brukar det heta, men inte i det här fallet.
För att få till stånd en schysstare elmarknad har Ale El allierat sig med ett par kollegor i branschen.
– Konsumentperspektivet är i fokus för våra diskussioner, säger Malin Flysjö, marknadschef på Ale El.

På kort tid har Ale El träffat Energimarknadsinspektionen och nu senast Konsumentverket. Dessutom förs en dialog med branschorganisationen Svensk Energi.
– Det finns ingen egenvinning i detta, syftet är istället att få bukt med den oseriösa försäljning som förekommer inom elhandelsbranschen. Telefonförsäljare och dörrknackare vilseleder inte sällan konsumenterna, säger Malin Flysjö.
På mötet med Konsumentverket hade Ale El sällskap av representanter från Kungälv Energi och Karlstad Energi.
– Vi fick till en mycket bra dialog. Budskapet var att berätta om de tvivelaktiga metoder som används vid försäljning av el och att det är konsumenterna som hamnar i kläm, säger Malin Flysjö.
– Vi tog också tillfället i akt att upplysa Konsumentverket om de prisjämförelsesajter som finns på nätet och att långt ifrån alla överensstämmer med verkligheten.
Vad hoppas ni få ut av ert arbete?
– Genom att samla styrkorna och driva den här typen av frågor, så kan det förhoppningsvis leda till en schysstare elmarknad på sikt. Nu har vi påbörjat en resa tillsammans med andra bolag som delar våra värderingar. Som situationen är nu så är det lätt att du som konsument blir lurad, avslutar Malin Flysjö.

Alekuriren/Jonas Andersson