Ale Els VD kommenterar felaktig artikel i Göteborgsposten 12 nov 2013

Stefan BrandtTisdagen den 12 november 2013 publicerade GP (Göteborgsposten) en artikel avseende prisjämförelse mellan olika elhandelsbolag. Artikeln pekade ut Ale El som den dyraste leverantören för lägenhetskunder. Det var ett grovt fel. Likaså fanns inte Ale El med alls i jämförelsen för villakunder. Det finns ca 150 elhandelsföretag i landet.

Vi insåg omgående att hela jämförelsen var felaktig, inte bara det som gällde Ale El. Sanningen är att Ale Els priser står sig väl i jämförelse. Exempelvis för villakunder, rörligt pris, låg Ale El i topp 5 publiceringsdagen, i hela Sverige. Även för lägenhetskunder visade det sig att vi ligger bra till.

Vår bedömning om orsaken till denna felaktighet är att GP valt en källa (okritiskt) som lämnat helt felaktiga priser. Efter att vi uppmärksammat felet för GP och delgivit dem korrekta siffror, bad de om ursäkt och lovade en rättelse i tidningen dagen efter. Det kom en liten notis, men tyvärr var även den felaktig. En ny prisrättelse kom också dagen därpå genom en liten notis. Den var endast relaterad till listan för lägenhetskunder, inget nämndes om villakunder.

Jag har påtalat för GP att deras artikel från 12 nov har skadat vårt varumärke, på grunder som är både felaktiga och ojusta. Vi har nu haft elhandelsverksamheten i drygt två år. Vår ambition är att våra kunder alltid ska kunna lita på oss. Bra prisnivå i kombination med hög servicegrad vilket skapar trygghet, är det vi står för. Vår vision är ”Med kundupplevd Närhet, Trygghet och Enkelhet ska Ale El ha Sveriges nöjdaste elkunder”. Vår resa mot visionen har börjat och vi har kommit en bit på väg, då Svenskt Kvalitetsindex resultat (dec 2012) pekar ut Ale El som det elbolag i Västsverige som har de nöjdaste elkunderna, topp tre i Sverige samt har Sveriges bästa kundservice.

Som elkonsument är det osedvanligt lätt att bli vilseledd. Genom skyhöga tillsvidarepriser om man inte är observant, genom oseriösa och vilseledande jämförelsesajter som tyvärr finns och inte minst genom oseriös och vilseledande telefonförsäljning. Där har vi de allra största konsumentproblemen inom elbranschen enligt min bestämda uppfattning.

Hälsar vänligen
Stefan Brandt
VD – Ale El