Ale El får toppbetyg

Ale El som enligt Svenskt Kvalitetsindex får toppbetyg av elhandelskunderna i Sverige, är inbjuden till näringsdepartementet för att diskutera konsumentproblemen i elbranschen. Personal

Resultatet från Svenskt Kvalitetsindex senaste mätning om kundnöjdhet hos elhandelskunder i Sverige presenterades den 16 december 2013. Kunderna ger Ale El toppbetyg och placerar bolaget på plats två i landet (plats tre förra året). Med en knapp marginal mot Ale El placerade sig återigen Luleå Energi på plats ett.

  • – Arbetet mot vår vision fortsätter. Att ha Sveriges nöjdaste kunder är det vi kämpar för och det som betyder mest för oss. Jag gläds åt resultatet men vi kommer inte luta oss tillbaka utan jobba vidare. Inte minst med att fortsätta driva konsumentfrågorna inom branschen, säger Stefan Brandt, VD på Ale El.

Ale El har fått en inbjudan av energiminister Anna-Karin Hatt till ett möte för diskussion om branschens förtroende och konsumentproblem. På mötet hos näringsdepartementet kommer Ale Els marknadschef Malin Flysjö att delta.

  • – Jag tolkar det som att man från politiskt håll ser att det faktiskt finns elbolag i landet som har ett mycket högt förtroende hos kunderna och där Ale El bjudits in som ett gott exempel på det, förhoppningsvis för att lyssna och ta till sig goda förslag. Nu får vi möjlighet att på hög politisk nivå diskutera de konsumentproblem vi ser, där tillsvidarepriser, vilseledande jämförelsesajter och oseriösa försäljningsmetoder utmärker sig särskilt, avslutar Stefan Brandt.