Hur bör man agera vid elavbrott – Se vår film!

Öppettider under helgen

27 december 07.00-16.00

28 december 07.00-16.00

29 december 07.00-16.00

2 januari 07.00-16.00

3 januari 07.00-16.00

4 januari 07.00-16.00

5 januari 07.00-12.00

Medlemsnytt

Tryckfelsnisse har vart i farten….
Du som medlem i Ale El har fått ett medlemsnytt i dagarn från oss.

Liten korrigering gällande siffrorna för energiskatten så ändras from 1 januari.
Den text som borde ha stått är:

Energiskatten höjs dock med 0,6 öre per kilowattimme från 32,5 öre/kWh till 33,1 öre/kWh

Vi har även en tävling där du kan vinna en krislåda värd 599kr.
Sista svarsdatum på denna tävling ska vara 31 december.

Lycka till!

 

Avvikande Öppettider i vår kundmottagning fredag 24 november 2017

Fredagen den 24/11 har vi stängt i vår kundmottagning på Lunnavägen för personalutbildning. Vi nås på telefon precis som vanligt! Välkommen att ringa, maila eller utför ditt ärende här på vår hemsida.

Energiskatten -snart en fråga för elnätsföretagen.

Från och med 1 januari 2018 flyttas skattskyldigheten för energiskatten på el (för närvarande 32,5 öre/Kwh exklusive moms) från elhandelsbolagen till elnätsföretagen.
Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten på energiskatt för el ska flyttas från elhandelsföretag till elnätsföretagen vilket vi har att förhålla oss till, säger Sarah Ander Marknadschef på Ale El.

En farhåga är såklart att kunderna kommer att uppfatta det som en prishöjning på elnätsavgiften och det blir en pedagogisk utmaning att förtydliga att kostnaden är densamma men har flyttats från elhandlaren till elnätsföretaget avslutar Sarah.

Ny transformatorstation i Älvängen

Älvängen ny transformatorstationIdag 5 oktober lyfte vi en transformatorstation på plats på Änggatan i Älvängen. Anledningen är att den befintliga stationen står i vägen för Alebyggens exploatering och att den nya stationen dimensioneras för nya elanslutningar.

 

 

Vi firar Kan-El-bullens dag.

Under morgonrusningen fanns Ale Els personal ute på pendelstationerna för att dela ut kanelbullar till resenärerna.

– Förhoppningsvis kan vi bidra till en bra start på dagen. I vanliga fall levererar vi en produkt som är livsfarlig att ta i, då utgör kanelbullen en bra kontrast till det, säger Sarah Ander.

 

 

 

Mer transformatoreffekt i Älvängen

Ale växer så det ”knakar”.


V
i byter ut en transformatorstation i Älvängen.
Ale växer så det ”knakar” då behövs mer transformatoreffekt. Här lyfts en 34 ton tung transformator på 16 MVA in i vår fördelningsstation i Älvängen.

Se vår film om elavbrott

Hur bör man agera vid elavbrott!

Hej Josefin, vad gör en miljösamordnare på Ale El?

Jag jobbar med att utbilda mig till projektledare/beredare på avdelningen som heter Planering på Ale El. Utöver min ordinarie roll har jag fått ansvaret som miljösamordnare sedan våren 2017. I det uppdraget ska jag samordna och utveckla företagets miljöledningssystem.
På Ale El har vi jobbat med detta i flera år men kraven ökar och ambitionsnivån är hög så det handlar om att ständigt hitta förbättringsåtgärder. Det kan vara allt ifrån att ställa krav kring transporter av våra leverantörer, byta ut material där miljövänligare alternativ finns men också att utbilda oss internt.
Det är ett viktigt och utvecklade arbete!