Energiskatt

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig.

Från och med den 1 januari 2016 gäller följande skattesatser:

0,5 öre/kWh för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsindustrin eller vid yrkesmässig växthusodling.

29,2 öre/kWh för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

19,3 öre/kWh i kommuner med lägre energiskatt.

I följande län och kommuner är energiskatten lägre.
Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen
Gävleborgs län: Ljusdal
Jämtlands län: samtliga kommuner
Norrbottens län: samtliga kommuner
Värmlands län: Torsby
Västerbottens län: samtliga kommuner
Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik