Energiskatt

Omfördelning av energiskatten – inga ökade kostnader för dig

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från och med den 1 januari 2018. Det innebär inga ökade kostnader för dig som kund.

Från 1 januari 2018 aviseras skatten på din elnätsfaktura istället för på din elhandelsfaktura som idag.

För dig som får både elhandelsavgiften och elnätsavgiften på samma faktura kommer energiskatten återfinnas bredvid posten för dina elnätskostnader istället för vid dina elhandelskostnader.

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig.

Från och med den 1 juli 2017 gäller följande skattesatser:

32,5 öre/kWh för all elektrisk kraft som förbrukas.

9,6 öre/kWh i avdrag (22,9 öre/kWh) i kommuner med lägre energiskatt.

I följande län och kommuner är energiskatten lägre.
Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen
Gävleborgs län: Ljusdal
Jämtlands län: samtliga kommuner
Norrbottens län: samtliga kommuner
Värmlands län: Torsby
Västerbottens län: samtliga kommuner
Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik